Facebook Linkedin Instagram
Menu

Dla pracodawców

ZNAMY SIĘ NA LUDZIACH

POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIEGO KANDYDATA DO PRACY

Od lat zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie doradztwa personalnego i rekrutacji pracowników. Wszystkie zlecenia realizujemy zgodnie z konkretnymi wymaganiami i celami naszych Klientów. Do każdego z nich podchodzimy indywidualnie. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedze, z wielką starannością i uwagą analizujemy potrzeby firm i sylwetki kandydatów, precyzyjnie dopasowując ich profile do konkretnej kultury organizacyjnej.


TRY & HIRE

ZWERYFIKUJ PRACOWNIKA W PRAKTYCE, ZBUDUJ ZAUFANIE I WTEDY PODEJMIJ DECYZJĘ

Try & Hire to usługa łącząca korzyści płynące z rekrutacji stałej i tymczasowej. Daje możliwość sprawdzenia kandydata w praktyce, przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu go na stałe. Taki okres próbny obsługiwany przez Human& Hunter to gwarancja większej elastyczności, bezpieczeństwa zatrudnienia i ograniczenia kosztów. Dodatkowo usługa Try & Hire daje pełen dostęp do wszelkich udogodnień prawnych, które towarzyszą zatrudnieniu zewnętrznemu.

Human & Hunter bierze na siebie pełną odpowiedzialność za proces rekrutacji i selekcji, przedstawiając kandydatów, odpowiadających konkretnym potrzebom. Dzięki temu nasi Klienci oszczędzają czas i pieniądze. Kandydat, którego decydujesz się zatrudnić, pracuje wyłącznie w Twojej firmie. Z formalnego punktu widzenia jest zatrudniony przez Human& Hunter na podstawie umowy o pracę, według przepisów Kodeksu pracy i Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Dzięki okresowi zatrudnienia zewnętrznego masz możliwość praktycznej weryfikacji umiejętności danego pracownika. Zyskujesz także więcej czasu, aby zbudować niezbędne we współpracy zaufanie.


REKRUTACJA WEWNĘTRZNA VS. ZEWNĘTRZNA

UZUPEŁNIJ BRAKI KADROWE KOMPLEKSOWO I EFEKTYWNIE, OSCZĘDZAJAC CZAS I PIENIADZE

Rekrutacja wewnętrzna polega na poszukiwaniu pracownika w ramach obecnej kadry firmy. Przed podjęciem decyzji o wewnętrznych ruchach kadrowych musimy dokonać ewaluacji personelu i zastanowić się, czy posiadamy w zespole osoby, które mogą być odpowiednimi kandydatami. Warto także rozpisać wśród członków zespołu konkurs na wakat i stworzyć szansę dla tych, których mogliśmy przeoczyć w naszej analizie.

Jest to metoda najmniej czasochłonna i pozyskujemy pracowników, wobec których zbudowaliśmy już pewne zaufanie, którzy znają naszą organizację i przyjęte w jej ramach metody działania. Niestety, ma ona także wady. Największą z nich jest możliwość powielania przyjętych w naszej firmie, a niekoniecznie właściwych schematów działania, a także uwikłania się awansowanego pracownika w powiązania personalne (sympatie, antypatie), które mogą mu utrudniać skuteczne działanie na nowym stanowisku. Dodatkowo osłabieniu ulega dział, z którego awansowaliśmy pracownika.

Wychodząc naprzeciw wszystkim tym kwestiom, Human & Hunter proponuje usługę rekrutacji zewnętrznej – kompleksowe rozwiązanie, którego celem jestem dostarczanie pracowników precyzyjnie dopasowanych do firmy i wymagań biznesowych. Jednocześnie efektywność naszych procesów redukuje koszty związanie z rekrutacją.


TEAM  KORZYŚCI

OPTYMALIZUJ PROCESY REKRUTACJI

Proces rekrutacji daje szansę na włączenie do organizacji wykwalifikowanych pracowników, którzy odpowiednio pokierowani i zmotywowani, mogą przyczynić się do jej wzrostu.

Korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca z firmą Human & Hunter to szeroko rozumiana optymalizacja procesu rekrutacji.

Polega ona głównie na oszczędności czasu, poprzez spotkania tylko z wyselekcjonowanymi już kandydatami, którzy wybierani są przez doświadczonych rekruterów. Warunkiem takiej skutecznej współpracy jest dokładne poznanie oczekiwań i analiza kryteriów selekcyjnych firmy zatrudniającej. W ten sposób, oprócz oszczędności czasu, możemy zyskać również dostęp do najlepszych kandydatów, starannie dopasowanych do oferowanego stanowiska i środowiska pracy. Ponadto pracownicy z zewnątrz na pewno wniosą do organizacji nowe pomysły, inspiracje i być może pozwolą odświeżyć charakter firmy.

 


OSZCZĘDNOŚĆ CZASU.png

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Spotkania tylko z wyselekcjonowanymi już kandydatami.

 

 

 

PROFESJONALNA KADRA.png

PROFESJONALNA KADRA

Dostęp do szerokiego grona wykwalifikowanych pracowników, pozyskiwanych przez doświadczonych rekruterów.

 

 

ZAŁOGA NA MIARĘ POTRZEB.png

ZAŁOGA NA MIARĘ POTRZEB

Kandydaci precyzyjnie dopasowani do oferowanego stanowiska i środowiska pracy.

 

 

NOWY CHARAKTER.png

NOWY CHARAKTER

Świeże pomysły nowych pracowników mogą być inspirujące, pozwolić na nowo spojrzeć na organizację i przyczynić się do ewentualnej zmiany charakteru firmy.

 

 

 

 

PRACA STAŁA

Rozwiązania Human & Hunter w zakresie pracy stałej dają bezpośredni dostęp do najlepszych, sprawdzonych i wykwalifikowanych kandydatów. To mniej czasochłonna, bardziej wydajna i najpewniejsza droga do zatrudnienia ludzi dopasowanych do potrzeb firmy.  Jako doświadczeni specjaliści, stosujemy profesjonalne metody selekcyjno-rekrutacyjna, dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem. Opracowujemy różnorodne rozwiązania i strategie rekrutacyjne w zakresie pracy stałej, dostosowane do celów biznesowych firmy.


W jaki sposób działamy?

1. OKREŚLENIE PROFILU KANDYDATA
Dokładna analiza i sprecyzowanie konkretnych potrzeb kadrowych Klienta.

2. POZYSKIWANIE APLIKACJI  
Poszukiwanie i bezpośrednie kontakty z potencjalnymi kandydatami, w oparciu o sprecyzowane potrzeby Klienta.

3. LONG LIST
Wstępna selekcja wszystkich potencjalnych kandydatów.

4. SPOTKANIA Z KANDYDATAMI 
Rozmowy z osobami wybranymi podczas wstępnej selekcji.

5. ASSESMENT CENTER
Ocena kandydatów pod względem wiedzy merytorycznej, umiejętności interpersonalnych (w tym testy psychologiczno–osobowościowe i Background Screening).

6. SHORT LIST
Rekomendacja najlepszych kandydatów, wybranych po dokonaniu profesjonalnej oceny wiedzy merytorycznej i kompetencji społecznych.

7. KOORDYNACJA 
Nadzór nad działaniami związanymi z umawianiem spotkań Klienta z potencjalnymi pracownikami, podpisaniem listu intencyjnego lub umowy przedwstępnej i koordynacja decyzji obu stron.

8. GWARANCJA
Okres gwarancji ustalany jest w ramach umowy z Klientem (podobnie jak „rezydencja” nad nowo zatrudnionym pracownikiem).

 

PRACA TYMCZASOWA

Human & Hunter proponuje swoim Klientom również usługę w zakresie wynajmu pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które muszą tymczasowo powiększyć zespól pracowników, w przypadku sezonowość w działalności Klienta i braków kadrowych.

Praca tymczasowa realizowana w porozumieniu z Human & Hunter może mieć charakter okresowy, sezonowy lub doraźny (trwać od kilku godzin do kilkunastu miesięcy), ale może być również okresem przejściowym przed zatrudnieniem na stałe u tzw. pracodawcy użytkownika.

 

W jaki sposób działamy?

1. Spotkanie z Klientem

Spotkanie inicjujące współpracę, podczas którego rekruter H&H ocenia dokładne zapotrzebowanie Klienta w zakresie zlecenia. Podczas sesji następuje również identyfikacja możliwości i wszelkich ograniczeń akcji rekrutacyjnej. Ustalony zostaje także scenariusz rekrutacji oraz omawiane są warunki współpracy.

2. Przygotowanie oferty

Po spotkaniu inicjującym rekruter H&H sporządza kompleksową i indywidualną ofertę przeprowadzenia procesu rekrutacji, selekcji oraz oddelegowywania pracowników do zakładu.

3. Decyzja dotycząca współpracy

Ustalenie warunków końcowych. Przygotowanie przez firmę Human&Hunter umowy wraz z załącznikiem. Podpisanie umowy przez Klienta.

4. Zlecenie zamówienia

Przesłanie zlecenia przez Klienta z zapotrzebowaniem na pracowników. Zlecenie musi zawierać godzinę, termin, dział oraz liczbę potrzebnych osób.

5. Proces obsady

Rozpoczyna się proces obsady oraz rekomendacja przez Human & Hunter pracowników wyłonionych w drodze rekrutacji i selekcji. Możliwa jest weryfikacja przez firmę kompetencji rekomendowanych kandydatów. Następuje akceptacja kandydatów.

6. Zatrudnienie i działania kadrowe agencji

Skierowanie pracowników na badania, przeprowadzenie szkolenia BHP, zawarcie umów z kandydatami, zgłoszenie kandydatów do odpowiednich instytucji państwowych.

7. Rozliczenie

W oparciu o przepracowaną przez pracowników liczbę godzin, firma Human & Hunter przesyła Klientowi zestawienia czasu pracy wszystkich pracowników. Po akceptacji przez Klienta liczby przepracowanych godzin, wystawiana jest FV.

© 2017 by Human&Hunter. Wszystkie prawa zastrzeżone. Należymy do grupy: