Facebook Instagram
menu

Pro zaměstnavatele

VYZNÁME SE V LIDECH

POMŮŽEME VÁM NAJÍT VHODNÉHO KANDIDÁTA

Již mnoho let se zabýváme komplexním servisem v oblasti personálního poradenství a náboru pracovníků. Veškeré zakázky realizujeme podle konkrétních požadavků zákazníka. Ke každému zákazníkovi máme individuální přístup. Díky našim zkušenostem a odborným znalostem pečlivě analyzujeme potřeby zákazníků i profily uchazečů a přizpůsobujeme je firemní kultuře a organizační struktuře společností.

 

TRY & HIRE

PROVĚŘTE SI PRACOVNÍKA V PRAXI, ZÍSKEJTE SI DŮVĚRU A PAK SE ROZHODNĚTE

Try & Hire je nástrojem, který v sobě spojuje výhody služeb Permanent Placement a Teporary Help. Můžete si díky němu v praxi prověřit uchazeče ještě před vlastním rozhodnutím o jeho trvalém zaměstnání. Takováto zkušební doba, kdy je uchazeč přímo dozorován společností Human & Hunter, zaručuje větší elasticitu, Vaše bezpečí, a především snižuje Vaše náklady na zaměstnání pracovníka.

Pracovník je zaměstnán jako agenturní zaměstnanec Human & Hunter a jakmile požádáte o jeho převedení do kmene, je pro Vás ihned uvolněn.

Díky zkušební době máte možnost si v praxi ověřit dovednosti a schopnosti pracovníka. Máte tak více času na vybudování si vzájemné důvěry, která je nezbytná pro další spolupráci.

 

INTERNÍ A EXTERNÍ NÁBOR

ZÍSKEJTE CHYBĚJÍCÍ ZAMĚSTNANCE KOMPLEXNĚ A EFEKTIVNĚ - UŠETŘÍTE ČAS A PENÍZE.

Interní nábor je prováděn mezi stávajícími zaměstnanci Vaší společnosti. Před rozhodnutím o započetí personálních změn musíme provést evaluaci zaměstnanců a důkladně zvážit, zda v týmu máme osoby hodící se na volnou pracovní pozici.

Tato metoda je nejméně časově náročná a také vyhledávání mezi zaměstnanci, ke kterým chováme jistou důvěru a kteří znají organizační strukturu společnosti, je pro zaměstnavatele jistou výhodou. I zde však vidíme některé nevýhody jako je možnost opakování chyb, které jsou způsobeny ustálenými, ne však vždy ideálními, schématy činností zavedenými ve Vaší společnosti.

Abychom zamezili těmto nevyžádaným jevům, Human & Hunter nabízí službu externího náboru. Je to komplexní řešení, které zaručuje vyhledání pracovníka přesně vybraného dle Vašich aktuálních potřeb s přihlédnutím k Vaší obchodní strategii. Efektivita našich činností zaručuje minimalizaci nákladů spojených s náborem pracovníků.

 

OPTIMALIZACE NÁBOROVÉHO PROCESU

S NAŠIM TÝMEM JEDINĚ ZÍSKÁTE

Náborový proces umožňuje začlenit pracovníky, kteří jsou náležitě motivováni do Vaší společnosti a mohou takto podílet na Vašem růstu.

Výhodou spolupráce s Hunam & Hunter je široce pojatá optimalizace náborového procesu.

Hlavní výhodou je úspora času, kdy Vy se setkáváte na pohovoru jen s vybranými uchazeči, kteří jsou Vám doporučeni našimi zkušenými pracovníky náboru. Podmínkou úspěšné spolupráce je důkladné seznámení se s Vašimi požadavky na pracovníky a také analýza náborových kritérií zaměstnavatele. Touto cestou můžeme nejen ušetřit čas, ale také získáte ty nejlepší kandidáty přesně odpovídající požadavků na pracovní pozici a pracovnímu prostředí. Mimo to pracovníci přicházející z prostředí vně firmy mohou přinést nové nápady, inspiraci a mohou pomoci v osvěžení firemní atmosféry.

 

 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU.png

ÚSPORA ČASU

Pohovory jen s vybranými uchazeči

PROFESJONALNA KADRA.png

PROFESIONÁLNÍ TÝM

Přístup k širokému spektru kvalifikovaných uchazečů, které pro Vás vyhledají naši zkušení pracovníci náboru.

ZAŁOGA NA MIARĘ POTRZEB.png

PRACOVNÍCI NA MÍRU

Uchazeči přesně vybraní dle Vašich požadavků na pracovní pozici a hodící se do pracovního prostředí Vaší firmy.

NOWY CHARAKTER.png

OŽIVENÍ ATMOSFÉRY

Nové nápady navě zaměstnaných pracovníků mohou být inspirativní, mohou dovolit podívat se na některé organizační struktury z jiného úhlu pohledu a mohou eventuálně vést k oživení atmosféry na pracovišti.

PŘIDĚLÍME K VÁM TY NEJVHODNĚJŠÍ PRACOVNÍKY

Agenturní zaměstnávání je proces, který zajistí umístění pracovníků Human&Hunter u našich zákazníků. Vy si stanovujete podmínky přidělení, jako je množství agenturních pracovníků, čas nástupu a charakter vykonávaných činností. My do Vaší společnosti přidělujeme požadovaný počet pracovníků pocházejících z náboru v České republice nebo ze zahraničí.

Tento nástroj je vhodný v situacích, kdy vzniká potřeba po pružné pracovní síle. Potřebujete-li dočasně navýšit počet zaměstnanců z důvodu sezónních výkyvů, nemocenských nebo dovolených, postaráme se, abyste měli k dispozici pracovníky, kteří přesně splňují Vaše požadavky. Postaráme se také o personální a mzdovou agendu.

 

JAK CELÝ PROCES PROBÍHÁ?

 

Schůzka s klientem

Na této vstupní schůzce se zástupce společnosti Human&Hunter důkladně seznámí s Vašimi potřebami, rozpozná veškeré možnosti spolupráce a naplánuje další postup při realizaci zakázky.

 

Příprava nabídky

Po schůzce s klientem připraví zástupce společnosti Human&Hunter podrobnou individuální cenovou nabídku služeb v oblasti náboru pracovních sil, výběru vhodných kandidátů a jejich přidělení k uživateli.

 

Rozhodnutí o spolupráci

Po dohodnutí konečných podmínek spolupráce dochází k podepsání smlouvy, včetně příloh mezi společností Human&Hunter a uživatelem.


Objednávka pracovníků

K započetí činnosti agenturního zaměstnávání pracovníků u uživatele je zapotřebí znát základní informace o přidělení jako je konkrétní množství osob, termín nástupu do zaměstnání, srovnatelné podmínky kmenových zaměstnanců, kategorizace rizik a požadavky na zdravotní způsobilost pracovníků. Tyto informace poskytne zákazník – uživatel formou závazné objednávky.

 

Proces přidělení

Naše společnost pak zajistí budoucím agenturním pracovníkům vstupní lékařské prohlídky, školení BOZP, pracovní oděvy a podepíše s pracovníky veškeré dokumenty potřebné k zahájení pracovní činnosti u uživatele. Zajistíme také agendu související s přihlášením zaměstnanců u státních institucí.

 

Vyúčtování

Na základě evidence docházky agenturních zaměstnanců je po vzájemném odsouhlasení odpracovaných hodin vystavena zákazníkovi faktura.

© 2017 by Human&Hunter. Všechna práva vyhrazena. jsme součástí skupiny