Facebook Instagram
Menu
Baza wiedzy
Kategorie:  Aktualności / Baza wiedzy
482.jpg
2017-11-15 

DORADZTWO PERSONALNE – CZYM JEST I DLACZEGO WARTO Z NIEGO KORZYSTAĆ?

Najkrótsza definicja doradztwa personalnego nazywa je po prostu całokształtem usług mających na celu pozyskanie i zatrzymanie pracownika. W praktyce jest to zdecydowanie bardziej złożony problem, którego rozwiązywanie rozpoczyna się tuż przed rozpoczęciem planowania rekrutacji i nigdy się nie kończy. Doradca personalny jest więc osobą odpowiedzialną za „integrację” pracownika z ideą firmy i nie chodzi tu wcale o integrację przez imprezy, ale przez uwspólnienie hierarchii wartości pracownika oraz systemu wartości firmy.

Firma to ludzie

Podstawowym założeniem doradztwa personalnego jest przypisanie najwyższej wartości ludziom, którzy tworzą firmę. To odejście od pojęcie „zasobów ludzkich” na rzecz „załogi”. Zadaniem doradcy personalnego staje się więc nie „pozyskiwanie zasobów”, tylko prowadzenie poszukiwań ludzi, którzy będą dobrze współpracowali z pozostałymi w ramach organizacji. Odbywa się to przez procesy klasycznej rekrutacji, a także bardziej zaawansowane: head-hunting, executive search oraz badania testowe, które mają za zadanie usprawnienie procesów rekrutacyjnych.

Dlaczego doradca personalny jest osobą spoza firmy?

Przynajmniej w pierwszym okresie działalności, dopóki firma nie może sobie pozwolić na posiadanie własnego działu kadrowego i „wychowanie” własnego doradcy, musi korzystać z doradców personalnych spoza organizacji. Zresztą nawet w dużych korporacjach często się z tego z kilku względów nie rezygnuje.

Przede wszystkim należy podkreślić, że doradca personalny, to nie firma, nie dział organizacji, ale konkretna osoba. To ważne, ponieważ znaczenie procesów rekrutacji w firmie, której centrum są ludzie, jest kluczowe. Nie można rozmywać odpowiedzialności za proces doboru najlepszych pracowników, nie można tego obowiązku przerzucić na efemeryczny twór, taki jak „dział” albo „podmiot”, ponieważ uniemożliwia to ustalenie odpowiedzialności.

Jest też inny powód – najbardziej prozaiczny. Chodzi mianowicie o to, że doradca personalny jest osobą praktycznie i teoretycznie przygotowaną do prowadzenia rekrutacji, a zatem zaangażowanie takiej osoby niesie minimalne ryzyko popełnienia błędy rekrutacyjnego. To ważne nie tylko ze względu na morale pracowników, ale także na stan budżetu, ponieważ każda mylna decyzja powoduje powstanie kosztów, które trzeba następnie nadrobić.

Procesy rekrutacji i rozwoju

Doradca personalny jest z jednej strony odpowiedzialny za pozyskanie nowych pracowników, ale z drugiej także za działania zmierzające do utrzymania obecnych i wzrostu ich potencjału.

Działania tego typu, określane często mianem Development Center, mają za zadanie sprawić, aby pracownicy „rośli i rozwijali się razem z firmą”. Celem takiego przedsięwzięcia jest uniknięcie konieczności przeprowadzania zwolnień, co wiąże się ze stratą dobrego pracownika oraz koniecznością rekrutacji i przygotowania do pracy nowego. Dbałość o rozwój osobisty pracowników jest też znakomitym sposobem na podniesienie morale zespołu, dlatego przykłada się do tego duże znaczenie.

Doradcy personalni są także odpowiedzialni za zaawansowane metody rekrutacyjne na szczeble wyższe, czyli Executive Search i Head-hunting. Są one jednak na tyle złożone, że nie mogą zostać omówione w tym miejscu. Nie można jednak nie zaznaczyć, że dla stabilności przedsiębiorstwa obsadzenie wyższych stanowisk najlepszymi ludźmi ma olbrzymie znaczenie: procesy, zasady kultury korporacyjnej i reguły funkcjonowania firmy muszą spełniać określone standardy, więc nie mogą być tworzone przez przypadkowych ludzi – doradca personalny zostaje obarczony obowiązkiem znalezienia tych odpowiednich, których kwalifikacje, predyspozycje i umiejętności odpowiadają potrzebom firmy.

Nietypowe zadania doradców personalnych

Doradca personalny, nawet jeśli jest osobą z zewnątrz, musi mieć olbrzymią wiedzę o danej organizacji. Stale współpracuje z działem kard, ale musi też mieć możliwość działania w innych jednostkach organizacyjnych i nieformalnych grupach. Jego zadaniem jest dbałość o rozwój wszystkich pracowników, dlatego musi mieć spora swobodę poruszania się i musi mieć możliwość podejmowania pewnych inicjatyw. Poza typowymi procesami rekrutacji i rozwoju są to również często wydarzenia edukacyjne i integracyjne, których przeprowadzenie wiąże się z konkretnymi zmianami w organizacji albo wynika z potrzeb zlokalizowanych przez doradcę. Choćby z tego powodu doradca podlega bezpośrednio wysokim menedżerom, gdyż tylko oni maja uprawnienia niezbędne do tego, aby koordynować pracę doradcy w obrębie całej struktury.

POLUB
© 2017 by Human&Hunter. Wszystkie prawa zastrzeżone. Należymy do grupy: